Lietuvos NT rinkoje didėja naujo būsto paklausa, dėl ko būsto kainos sparčiai auga. Ši aplinkybė džiugina visus statybos dalyvius, tačiau NT vystytojui yra svarbu neprarasti budrumo, nes sparčiai auga ne tik būsto kainos, bet ir statybinių medžiagų bei darbų įkainiai. Dėl nurodytų priežasčių svarbu statybos rangos sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai fiksuoti statybos rangos sutarties kainą. NT vystytojui siekiant išvengti manipuliacijų būtina aiškiai numatyti, kad Sutarties kaina (arba konkretūs įkainiai, jei sutarties sudarymo momentu darbų apimtys nėra aiškios) yra galutinė, nepaliekant abstrakčių išsireiškimų apie kainos tikslinimą. Bet kokie abstraktumai/neaiškumai gali vėliau sugeneruoti brangiai kainuojančius ginčus teismuose.

Taip pat rizikinga sutartyse numatyti preliminarią kainą (arba įkainius), siejant kainos (įkainių) tikslinimą po darbų atlikimo, pagal rangovo tiekėjų pateiktas kainas. Tokios formuluotės yra galimos ir atitinka sąžiningumo kriterijų, tačiau tokioje nestabilioje rinkoje generuoja didelę riziką, kad galutinė rangos kaina bus neprognozuojama.

Visgi situacijos kartais klostosi taip, kad rangos sutartyse užfiksuoti konkrečios galutinės sutarties kainos nepavyksta arba neįmanoma dėl konkrečios situacijos ypatumų. Tokiu atveju siekiant nepatirti nuostolių dėl svyruojančios statybos darbų kainos, NT vystytojui svarbu turėti galimybę koreguoti preliminariųjų sutarčių kainas su nepastatyto būsto pirkėjais. Tokia galimybė egzistuoja ir yra leistina pagal galiojančias teisės normas, tačiau tam, kad NT vystytojas galėtų ja pasinaudoti, kainos koregavimo (didinimo) galimybė turi būti numatyta preliminariųjų sutarčių sąlygose. Tam, kad NT vystytojas galėtų realizuoti šią sąlygą, būtina laikytis tam tikrų kriterijų:

  • NT vystytojo teisė didinti preliminariosios sutarties kainą turi būti numatyta kaip vienašališka (be papildomo pirkėjo pritarimo ar sutikimo);
  • Preliminariojoje sutartyje įtvirtintas aiškus sutarties kainos didinimo atvejis/atvejai ir didinimo apskaičiavimo kriterijai;
  • Pirkėjo teisė nutraukti preliminariąją sutartį be sutartinių baudų, jei kaina padidinama daugiau kaip X proc. (dydis turi būti protingas, pvz. 5 proc.).

Šios sąlygų numatymas sutartyse leidžia NT vystytojui išvengti nuostolių rizikos dėl medžiagų ir darbų kainų svyravimų.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866