Vėliausi Darbo kodekso pakeitimai suteiks papildomų garantijų atgauti nesumokėtą darbo užmokestį darbuotojams, dirbantiems statybos sektoriuje net ir tuomet, kai jų darbdaviai yra pasitelkiami kaip subrangovai. Taip pat užsienio verslui, komandiruojančiam darbuotojus dirbti Lietuvoje, mažinama administracinė našta.

Nuo 2021 metų liepos 15 dienos įsigaliojo Darbo kodekso 208 straipsnio nauja redakcija, kuri papildyta nuostata, jog darbdavio ir darbo tarybų santykiuose taikoma informavimo ir konsultavimo procedūra yra privaloma ne tik verslo ar jo dalies perdavimo atveju, bet ir reorganizuojant ar restruktūrizuojant darbdavį.

Tuo tarpu, nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. Darbo kodekso 108 straipsnio 5 dalis yra pakeista tik formaliai – vienintelis šios dalies esminis pakeitimas yra tas, kad užsienio šalies darbdavio pranešimas dėl komandiruotės termino pratęsimo pagal įsigaliojusią redakciją yra teikiamas ne Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (t. y. kaip buvo anksčiau), o tiesiogiai Valstybinei darbo inspekcijai.

Taip pat, nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakeista Darbo kodekso 108 straipsnio 13 dalis, kurioje nuo šiol yra numatyta, jog rangovas subsidiariai atsakingas prieš savo subrangovų darbuotojus dėl darbo užmokesčio tinkamo sumokėjimo nepriklausomai ar darbuotojas statybos darbams yra komandiruotas iš užsienio Lietuvoje ar darbuotojas yra iš Lietuvos. Todėl rangovai, dirbantys statybų sektoriuje, prieš priimant sprendimus dėl subrangovų pasirinkimo, turėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusį nurodytos normos teisinį reglamentavimą. Primename, kad iki šio straipsnio 13 dalies pakeitimo galiojusi redakcija numatė, jog rangovui subsidiari atsakomybė kyla tik iš užsienio valstybės darbams Lietuvoje komandiruotam darbuotojui, kai jis dirba darbus, nustatytus LR Statybų įstatyme.

Dar vienas minėtas Darbo kodekso straipsnio pasikeitimas, įsigaliojęs 2021 m. rugpjūčio mėnesį, tai 109 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kuris šiuo metu numato, jog užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka apie tai ne vėliau kaip iki šio darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios informuoja Valstybinę darbo inspekciją.

Pastebėtina, kad nuo 2021 lapkričio 1 d. keisis ir Darbo kodekso 108 straipsnio 15 dalis, kuri šiuo metu pakankamai plačiai reglamentuoja darbo santykius, susijusius su kelių transporto priemonių vairuotojais, vežančiais krovinius ir/arba keleivius tarptautiniais kelių maršrutais. Pagrindinis numatomas pakeitimas – nurodyto straipsnio 15 dalis iš esmės nukreips šių darbo santykių reguliavimą į kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių transporto santykius.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigalios ir Darbo kodekso 139 straipsnio nauja redakcija, kuri bus papildyta 5 bei 6 dalimis. Iš esmės numatomi pakeitimai yra susiję su statybos sektoriumi, kadangi yra išplečiama rangovo atsakomybė prieš subrangovo darbuotojus dėl tinkamo darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams, kurie dirba statybos darbus, nepriklausomai ar šie darbuotojai komandiruoti dirbti Lietuvoje iš užsienio ar tai Lietuvos darbuotojai. Pagrindinės nuostatos tos, kad rangovas nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos bus subsidiariai atsakingas už tai, jei darbdavys – subrangovas netinkamai vykdys darbo užmokesčio (įskaitant už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis) mokėjimą. Kitaip tariant, statybų įmonės taps atsakingos už darbo užmokestį, kurį darbuotojams moka jų subrangovai. Taigi, darbuotojas darbo ginče dėl darbo užmokesčio (ar jo dalies) nesumokėjimo galės atsakovais nurodyti ne tik tiesioginį darbdavį, bet ir rangovą (213 straipsnio 3 dalies pakeitimas).

Artėjant šios normos pasikeitimui rangovams gali iškilti daug klausimų, kaip kontroliuoti ir apsisaugoti nuo nesąžiningų subrangovų, kad pervedamas apmokėjimas už statybos rangos darbus visų pirma pasiektų subrangovo darbuotojų darbo užmokesčio „fondą“. Rekomenduotina rangovams jau šiuo metu peržiūrėti / atnaujinti rangos sutartis su savo partneriais ir jas papildyti ar pakeisti nuostatomis, numatančiomis rangovo teisę nuolat gauti informaciją iš subrangovų apie sumokėtą darbo užmokestį darbuotojams. Taip pat rekomenduotina papildyti rangos sutartis nuostatomis, numatančiomis subrangovo pareigą, gavus lėšas iš rangovo už atliktus darbus, pirmumo tvarka atsiskaityti su savo darbuotojais.

Taigi, aptarus šiuos Darbo kodekso pakeitimus, galime daryti išvadą, kad įstatymo leidėjas toliau stiprina darbuotojų, kaip silpnesnės darbo santykių šalies, teises. Tuo tarpu, verslai, ypač veikiantys statybų sektoriuje, siekdami suvaldyti galinčias kilti rizikas, turi prisitaikyti prie naujo teisinio reglamentavimo.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866

Gilbertas

Kinderevičius