Nuo 2022 m. balandžio 01 d. statybos dalyvių laukia Statybos įstatymo naujovė – statybininkų tapatybės identifikavimas, kitaip – Statybininko ID kodas. Ši naujovė aktuali tiek statytojams (užsakovams), tiek – rangovams. Nors Statybos įstatyme „statybininko“ sąvokos nebuvo ir ji neįtvirtinama su šia naujove, tačiau įstatyme pateikiami kriterijai iš esmės leidžia suprasti koks asmuo bus laikomas „statybininku“.

Ši Statybos įstatymo nuostata įtvirtina pareigą asmeniui, atliekančiam statybos darbus, turėti statybininko tapatybės identifikavimo kodą. Statybininko ID kodas bus suteikiamas Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) ir bus susietas su minėtoje sistemoje kaupiamais duomenimis apie statybininko (ID kodo turėtojo) darbdavį ir statybininką (ID kodo turėtoją). Šis kodas bus naudojamas statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančiose institucijose statybvietėje statybos darbus atliekantiems asmenims realiu laiku identifikuoti.

Statybos įstatymas numato sąrašą asmenų, kuriems bus privalomas reikalavimas turėti Statybininko ID kodą:

  • Rangovas (fizinis asmuo);
  • Rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas;
  • Pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas (toliau – komandiruotas darbuotojas);
  • Rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas;
  • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir atliekantis statybos darbus (toliau – savarankiškai dirbantis asmuo);
  • Savarankiškai dirbančių asmenų ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens), statybą vykdančio ūkio būdu ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens ar fizinio asmens) rangos būdu, pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.

Taip pat Statybos įstatyme aukščiau nurodytiems asmenims įtvirtinamos naujos pareigos, susijusios su naujais reikalavimais:

–  Teikti Sistemos tvarkytojui nustatytus duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją;

–  Užtikrinti statybvietėje statybos darbus atliekančių asmenų identifikavimą, naudojant statybininko ID kodą statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms;

–  Pasirinkti statybininko ID kodo identifikavimo priemones ir apie pasirinktą statybininko ID kodo identifikavimo priemonę informuoti Valstybinę darbo inspekciją.

Už nustatytų įpareigojimų nesilaikymą yra numatytos administracinės baudos. Šių įpareigojimų laikymosi priežiūrą atliks ir nustačius pažeidimus skirs baudas – Valstybinė darbo inspekcija bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Nurodytos naujovės aktualios ne tik valstybinių institucijų atžvilgiu, tačiau ir statybos dalyvių tarpusavio santykiuose. Ruošiantis šioms naujovėms statybos dalyviams rekomenduojame aktualias sutartis papildyti atitinkamomis sąlygomis, susijusiomis su aptartų pareigų vykdymu ir atsakomybės paskirstymu.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866